Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

1. Niniejszy Regulamin okre艣la og贸lne warunki, zasady oraz spos贸b sprzeda偶y prowadzonej przez Jakuba Matuszaka prowadz膮cego dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 pod nazw膮 Reklamat Jakub Matuszak z siedzib膮 w Kielcach za po艣rednictwem sklepu internetowego www.reklamat.pl (zwanego dalej “sklepem internetowym” ) oraz okre艣la zasady i warunki 艣wiadczenia przez Jakuba Matuszaka prowadz膮cego dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 pod nazw膮 Reklamat Jakub Matuszak z siedzib膮 w Kielcach us艂ug nieodp艂atnych drog膮 elektroniczn膮.


1.Definicje

Dni robocze- oznacza dni tygodnia od Poniedzia艂ku do Pi膮tku z wy艂膮czeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Dostawa- oznacza czynno艣膰 faktyczn膮 polegaj膮c膮 na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawc臋 za pomoc膮 Dostawcy, Towaru okre艣lonego w zam贸wieniu.

Dostawca- oznacza firm臋 kuriersk膮 z kt贸r膮 wsp贸艂pracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania dostawy Towar贸w.

Has艂o- oznacza ci膮g znak贸w literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dost臋pu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.

Klient- oznacza podmiot, na rzecz kt贸rego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mog膮 by膰 艣wiadczone us艂ugi drog膮 elektroniczn膮 lub z kt贸rym mo偶e by膰 zawarta umowa Sprzeda偶y.

Konsument- oznacza osob臋 fizyczn膮 dokonuj膮c膮 z przedsi臋biorc膮 czynno艣ci prawnej niezwi膮zanej bezpo艣rednio z jej dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮 lub zawodow膮.

Konto Klienta- oznacza dla ka偶dego Klienta indywidualny panel, uruchomiony przez sprzedawc臋 specjalnie na jego rzecz zaraz po dokonaniu rejestracji i zaakceptowaniu Regulaminu.

Login- Oznacza indywidualne oznaczenie klienta, ustalone przez niego, sk艂adaj膮ce si臋 z ci膮gu znak贸w literowych, cyfrowych lub innych. Stworzenie Loginu jest konieczne do za艂o偶enia konta klienta w sklepie internetowym.

Przedsi臋biorca- oznacza osob臋 prawn膮, osob臋 fizyczn膮 lub jednostk臋 organizacyjn膮 nieb臋d膮c膮 osob膮 prawn膮, kt贸rej ustawa przyznaje zdolno艣膰 prawn膮, prowadz膮c膮 we w艂asnym imieniu dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 lub zawodow膮 i dokonuj膮c膮 czynno艣ci prawnej zwi膮zanej bezpo艣rednio z jej dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮 lub zawodow膮.

Regulamin- oznacza niniejszy regulamin.

Rejestracja- oznacza czynno艣膰 faktyczn膮 dokonan膮 w spos贸b okre艣lony w Regulaminie, wymagan膮 dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalno艣ci sklepu internetowego.

Sprzedawca- oznacza Jakuba Matuszaka prowadz膮cego dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 pod nazw膮 Reklamat Jakub Matuszak z siedzib膮 w Kielcach (25-340), ul. Konarskiego 11/27, NIP: 657-263-28-10, REGON: 260638741, wpisan膮 do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia艂alno艣ci Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki. E-mail: info@reklamat.pl, b臋d膮cego jednocze艣nie w艂a艣cicielem sklepu.

Strona Internetowa Sklepu- oznacza strony internetowe pod kt贸rymi sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, dzia艂aj膮ce w domenie www.reklamat.pl.

Towar- oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawc臋 za po艣rednictwem Strony Internetowej Sklepu, mog膮cy by膰 przedmiotem Umowy Sprzeda偶y.

Umowa Sprzeda偶y- oznacza umow臋 sprzeda偶y zawart膮 na odleg艂o艣膰, na zasadach okre艣lonych w Regulaminie, mi臋dzy Klientem a Sprzedawc膮.

2. Postanowienia og贸lne i korzystanie ze sklepu internetowego

1.Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym maj膮tkowe prawa autorskie, prawa do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony internetowej sklepu a tak偶e do wzorc贸w, formularzy, logotyp贸w zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu ( za wyj膮tkiem logotyp贸w i zdj臋膰 prezentowanych na stronie internetowej sklepu w celach prezentacji towar贸w do kt贸rych to prawa autorskie nale偶膮 do os贸b trzecich) nale偶膮 do Sprzedawcy, a korzystanie z nich mo偶e nast臋powa膰 wy艂膮cznie w spos贸b okre艣lony i zgodny z Regulaminem oraz zgod膮 Sprzedawcy wyra偶on膮 na pi艣mie.

2. Sprzedawca do艂o偶y stara艅, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego by艂o mo偶liwe dla u偶ytkownik贸w Internetu z u偶yciem wszystkich popularnych przegl膮darek internetowych, system贸w operacyjnych, typ贸w urz膮dze艅 oraz typ贸w po艂膮cze艅 internetowych. Minimalne wymagania techniczne umo偶liwiaj膮ce korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu to przegl膮darka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 39 lub FireFox 34 lub Opera 26 lub Safari 5 lub nowszych, z w艂膮czon膮 obs艂ug膮 j臋zyka Javascript, akceptuj膮ca pliki typu 鈥瀋ookies鈥 oraz 艂膮cze internetowe o przepustowo艣ci co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Sklepu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczo艣ci ekranu 1024×768 pikseli.

3. 鈥⊿przedawca stosuje mechanizm plik贸w “cookies”, kt贸re podczas korzystania przez Klient贸w ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane s膮 przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urz膮dzenia ko艅cowego Klienta. Stosowanie plik贸w “cookies” ma na 鈥╡lu poprawne dzia艂anie Strony Internetowej Sklepu na urz膮dzeniach ko艅cowych Klient贸w. Mechanizm ten nie niszczy urz膮dzenia ko艅cowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urz膮dzeniach ko艅cowych Klient贸w ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urz膮dzeniach. Ka偶dy Klient mo偶e wy艂膮czy膰 mechanizm 鈥瀋ookies鈥 w przegl膮darce internetowej swojego urz膮dzenia ko艅cowego. Sprzedawca wskazuje, 偶e wy艂膮czenie 鈥瀋ookies鈥 mo偶e jednak spowodowa膰 utrudnienia lub uniemo偶liwi膰 korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.

4. W celu z艂o偶enia zam贸wienia w Sklepie Internetowym za po艣rednictwem Strony Internetowej Sklepu oraz w celu korzystania z us艂ug dost臋pnych na Stronach Internetowych Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

5. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta tre艣ci o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego, Strony Internetowej Sklepu lub us艂ug nieodp艂atnych 艣wiadczonych przez Sprzedawc臋, w spos贸b sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszaj膮cy dobra osobiste os贸b trzecich.

6. Sprzedawca o艣wiadcza, i偶 publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z us艂ug 艣wiadczonych drog膮 elektroniczn膮 wi膮za膰 mo偶e si臋 z zagro偶eniem pozyskania i modyfikowania danych Klient贸w przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosowa膰 w艂a艣ciwe 艣rodki techniczne, kt贸re zminimalizuj膮 wskazane wy偶ej zagro偶enia. W szczeg贸lno艣ci powinni stosowa膰 programy a鈥╪tywirusowe i chroni膮ce to偶samo艣膰 korzystaj膮cych z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca si臋 do Klienta z pro艣b膮 o udost臋pnienie mu w jakiejkolwiek formie Has艂a.

7. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasob贸w i funkcji Sklepu Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta dzia艂alno艣ci, kt贸ra narusza艂aby interes Sprzedawcy.

搂3. Rejestracja

1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowi膮zany jest dokona膰 nieodp艂atnej Rejestracji.

2. Rejestracja jest konieczna do sk艂adania przez Klient贸w zam贸wie艅 w Sklepie Internetowym.

3. W celu Rejestracji, Klient powinien wype艂ni膰 formularz rejestracyjny udost臋pniony przez Sprzedawc臋 na Stronie Internetowej Sklepu i przes艂a膰 wype艂niony formularz rejestracyjny drog膮 elektroniczn膮 do Sprzedawcy poprzez wyb贸r odpowiedniej funkcji znajduj膮cej si臋 w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Has艂o.

4. W trakcie wype艂niania formularza rejestracyjnego, Klient ma mo偶liwo艣ci zapoznania si臋 z Regulaminem, akceptuj膮c jego tre艣膰 poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

5. W trakcie Rejestracji Klient mo偶e dobrowolnie wyrazi膰 zgod臋 na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych 鈥╫przez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. W takim przypadku Sprzedawca wyra藕nie informuje o celu zbierania danych osobowych Klienta, a tak偶e o znanych Sprzedawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych.

6. Wyra偶enie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych nie warunkuje mo偶liwo艣ci zawarcia ze Sprzedawc膮 umowy o 艣wiadczenie drog膮 elektroniczn膮 us艂ugi Prowadzenie Konta Klienta. Zgoda mo偶e by膰 w ka偶dej chwili cofni臋ta, poprzez z艂o偶enie Sprzedawcy stosownego o艣wiadczenia Klienta. O艣wiadczenie mo偶e zosta膰 przyk艂adowo przes艂ane na adres Sprzedawcy za po艣rednictwem poczty elektronicznej.

7. Po przes艂aniu wype艂nionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezw艂ocznie, drog膮 elektroniczn膮 na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawc臋. Z t膮 chwil膮 zawarta zostaje umowa o 艣wiadczenie drog膮 elektroniczn膮 us艂ugi prowadzenia Konta Klienta, za艣 Klient uzyskuje mo偶liwo艣膰 dost臋pu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych, za 鈥╳yj膮tkiem Loginu.

搂 4. Zam贸wienia

1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowi膮 oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klient贸w do sk艂adania ofert zawarcia Umowy sprzeda偶y.

2. Klient mo偶e sk艂ada膰 zam贸wienia w Sklepie Internetowym za po艣rednictwem Strony Internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dob臋.

3. Klient sk艂adaj膮cy zam贸wienie za po艣rednictwem Strony Internetowej Sklepu, kompletuje zam贸wienie wybieraj膮c Towar, kt贸rym jest zainteresowany. Dodanie Towaru do zam贸wienia nast臋puje przez wyb贸r polecenia “DODAJ DO KOSZYKA” pod danym Towarem prezentowanym na Stronie Internetowej Sklepu. Klient po skompletowaniu ca艂o艣ci zam贸wienia i wskazaniu w 鈥濳OSZYKU鈥 sposobu Dostawy oraz formy p艂atno艣ci, sk艂ada zam贸wienie przez wys艂anie formularza zam贸wienia do Sprzedawcy, wybieraj膮c na 鈥╰ronie Internetowej Sklepu przycisk 鈥濳UPUJ臉 I P艁AC臉鈥. Ka偶dorazowo przed wysy艂k膮 zam贸wienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o 艂膮cznej cenie za wybrany Towar i Dostaw臋, jak te偶 o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowi膮zany ponie艣膰 w zwi膮zku z Umow膮 sprzeda偶y.

4. Z艂o偶enie zam贸wienia stanowi z艂o偶enie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzeda偶y Towar贸w b臋d膮cych przedmiotem zam贸wienia.

5. Po z艂o偶eniu zam贸wienia, Sprzedawca przesy艂a na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego z艂o偶enia.

6. Nast臋pnie, po potwierdzeniu z艂o偶enia zam贸wienia, Sprzedawca przesy艂a na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informacj臋 o przyj臋ciu zam贸wienia do realizacji. Informacja o przyj臋ciu zam贸wienia do realizacji jest o艣wiadczeniem Sprzedawcy o przyj臋ciu oferty, o kt贸rej mowa w 搂4 ust. 4 powy偶ej i z chwil膮 jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzeda偶y.鈥

7. Po zawarciu Umowy sprzeda偶y, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesy艂aj膮c je na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na wskazany przez Klienta podczas Rejestracji lub sk艂adania zam贸wienia adres.

搂 5. P艂atno艣ci

1. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze podane s膮 w polskich z艂otych , stanowi膮 ceny brutto i nie zawieraj膮 informacji odno艣nie koszt贸w Dostawy i wszelkich innych koszt贸w, kt贸re Klient b臋dzie zobowi膮zany ponie艣膰 w zwi膮zku z Umow膮 sprzeda偶y, o kt贸rych Klient b臋dzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i sk艂adaniu zam贸wienia.

2. Klient mo偶e wybra膰 nast臋puj膮ce formy p艂atno艣ci za zam贸wione Towary:
a) przelew bankowy poprzez zewn臋trzny system p艂atno艣ci DotPay S.A, obs艂ugiwany przez firm臋 Dotpay S.A. z siedzib膮 w Krakowie(w tym przypadku realizacja zam贸wienia rozpocz臋ta zostanie po przes艂aniu Klientowi przez Sprzedawc臋 potwierdzenia przyj臋cia zam贸wienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawc臋 informacji z systemu DotPay S.A o dokonaniu p艂atno艣ci przez Klienta).鈥≧ozliczenia transakcji kart膮 kredytow膮 i e-przelewem przeprowadzane s膮 za po艣rednictwem Dotpay.pl.

b) przelew bankowy poprzez zewn臋trzny system p艂atno艣ci PayPal, obs艂ugiwany przez firm臋 PayPal (Europe) S.脿 r.l. & Cie, S.C.A. z siedzib膮 w Luksemburgu (w tym przypadku realizacja zam贸wienia rozpocz臋ta zostanie po przes艂aniu Klientowi przez Sprzedawc臋 potwierdzenia przyj臋cia zam贸wienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawc臋 informacji z systemu PayPal o dokonaniu p艂atno艣ci przez Klienta);

c) got贸wk膮 za pobraniem, p艂atno艣膰 Dostawcy przy dokonywaniu Dostawy (w tym przypadku realizacja zam贸wienia i jego wysy艂ka zostanie rozpocz臋ta po przes艂aniu Klientowi przez Sprzedawc臋 potwierdzenia przyj臋cia zam贸wienia).

d) p艂atno艣膰 kart膮 kredytow膮 przeprowadzana za po艣rednictwem systemu Dotpay S.A z siedzib膮 w Krakowie (w tym przypadku realizacja zam贸wienia rozpocz臋ta zostanie po przes艂aniu Klientowi przez Sprzedawc臋 potwierdzenia przyj臋cia zam贸wienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawc臋 informacji z systemu PayU o dokonaniu p艂atno艣ci przez Klienta)

e) bezpo艣rednio przelewem z konta kupuj膮cego na konto bankowe sprzedawcy.

3. W wypadku braku p艂atno艣ci, Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin na dokonanie p艂atno艣ci i informuje o nim Klienta drog膮 mailow膮. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie p艂atno艣ci zawiera r贸wnie偶 informacj臋, 偶e po bezskutecznym up艂ywie tego terminu, Sprzedawca odst膮pi od Umowy sprzeda偶y. W wypadku bezskutecznego up艂ywu drugiego terminu na dokonanie p艂atno艣ci, Sprzedawca prze艣le Klientowi drog膮 mailow膮 o艣wiadczenie o odst膮pieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

搂 6. Dostawa

1. Sprzedawca realizuje Dostaw臋 wy艂膮cznie na terytorium Uni Europejskiej.

2. Sprzedawca jest zobowi膮zany dostarczy膰 Towar b臋d膮cy przedmiotem Umowy sprzeda偶y bez wad.鈥

3. Sprzedawca zamieszcza na Stronie Internetowej Sklepu informacj臋 o liczbie Dni Roboczych potrzebnych do Dostawy i realizacji zam贸wienia. 鈥

4. Termin Dostawy i realizacji zam贸wienia wskazany na Stronie Internetowej Sklepu liczony jest w Dniach roboczych od dnia zawarcia Umowy sprzeda偶y. 鈥≧ealizacja i dostawa Towaru trwa od 1 do 7 dni roboczych.

5. Zam贸wione Towary s膮 dostarczane do Klienta za po艣rednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zam贸wienia. D鈥╫stawc膮 jest firma Poczta Polska S.A lub inna wybrana po zakupie przez kupuj膮cego.

6. W dniu wys艂ania Towaru do Klienta przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzaj膮ca nadanie przesy艂ki przez Sprzedawc臋.鈥

7. Klient powinien zbada膰 dor臋czon膮 przesy艂k臋 w czasie i w spos贸b przyj臋ty przy przesy艂kach danego rodzaju, w obecno艣ci pracownika Dostawcy. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesy艂ki Klient ma prawo 偶膮da膰 od pracownika Dostawcy spisania w艂a艣ciwego protoko艂u. 鈥

8. Sprzedawca, zgodnie z wol膮 Klienta, do艂膮cza do przesy艂ki b臋d膮cej przedmiotem Dostawy paragon albo faktur臋 VAT obejmuj膮c膮 dostarczane Towary.

9. W przypadku nieobecno艣ci Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy sk艂adaniu zam贸wienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie pr贸b臋 kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w kt贸rym Klient b臋dzie obecny. W przypadku zwrotnego odes艂ania zam贸wionego Towaru do Sklepu Internetowego przez Dostawc臋, Sprzedawca skontaktuje si臋 z Klientem drog膮 elektroniczn膮 lub telefonicznie, ustalaj膮c ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.

搂 7. R臋kojmia

1. Sprzedawca zapewnia Dostaw臋 Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny wzgl臋dem Klienta, je偶eli Towar ma wad臋 fizyczn膮 lub prawn膮 (r臋kojmia).

2. Je偶eli Towar ma wad臋 Klient mo偶e:
a) z艂o偶y膰 o艣wiadczenie o obni偶eniu ceny albo odst膮pieniu od 鈥╩owy sprzeda偶y, chyba 偶e Sprzedawca niezw艂ocznie i bez nadmiernych niedogodno艣ci dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wad臋 usunie.鈥╣raniczenie to nie ma zastosowania, je偶eli Towar by艂 ju偶 wymieniony lub naprawiany przez sprzedawc臋 albo sprzedawca nie uczyni艂 zado艣膰 obowi膮zkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usuni臋cia wad. Klient mo偶e zamiast zaproponowanego przez Sprzedawc臋 usuni臋cia wady 偶膮da膰 wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru 偶膮da膰 usuni臋cia wady, chyba 偶e doprowadzenie rzeczy do zgodno艣ci z umow膮 w spos贸b wybrany przez Klienta jest niemo偶liwe albo wymaga艂oby nadmiernych koszt贸w w por贸wnaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawc臋. Przy ocenie nadmierno艣ci koszt贸w uwzgl臋dnia si臋 warto艣膰 Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a tak偶e bierze si臋 pod uwag臋 niedogodno艣ci, na jakie nara偶a艂by Klienta inny spos贸b zaspokojenia.

b) 偶膮da膰 wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usuni臋cia wady. Sprzedawca jest obowi膮zany wymieni膰 Towar wadliwy na wolny od wad lub usun膮膰 wad臋 w rozs膮dnym czasie bez nadmiernych niedogodno艣ci dla Klienta. Sprzedawca mo偶e odm贸wi膰 zado艣膰uczynienia 偶膮daniu Klienta, je偶eli doprowadzenie do zgodno艣ci z Umow膮 sprzeda偶y Towaru wadliwego w spos贸b wybrany przez Klienta jest niemo偶liwe lub w por贸wnaniu z drugim mo偶liwym sposobem doprowadzenia do zgodno艣ci z Umow膮 sprzeda偶y wymaga艂oby nadmiernych koszt贸w. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.

3. Klient, kt贸ry wykonuje uprawnienia z tytu艂u r臋kojmi, jest obowi膮zany dostarczy膰 rzecz wadliw膮 na adres Sprzedawcy. W wypadku Klienta b臋d膮cego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.

4. Sprzedawca odpowiada z tytu艂u r臋kojmi, je偶eli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed up艂ywem dw贸ch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usuni臋cie wady lub wymian臋 Towaru na wolny od wad przedawnia si臋 z up艂ywem roku, lecz termin ten nie mo偶e zako艅czy膰 si臋 przed up艂ywem terminu okre艣lonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient mo偶e odst膮pi膰 od Umowy sprzeda偶y lub z艂o偶y膰 o艣wiadczenie o obni偶eniu ceny z powodu wady Towaru. Je偶eli Klient 偶膮da艂 wymiany Towaru na wolny od wad lub usuni臋cia wady, termin do odst膮pienia od Umowy sprzeda偶y lub z艂o偶enia o艣wiadczenia o obni偶eniu ceny rozpoczyna si臋 z chwil膮 bezskutecznego up艂ywu terminu do wymiany Towaru lub usuni臋cia Wady.

5. Wszelkie reklamacje zwi膮zane z Towarem lub realizacj膮 Umowy Sprzeda偶y, Klient mo偶e kierowa膰 w formie pisemnej na adres sprzedawcy.

6. Sprzedawca, w ci膮gu 14 dni od dnia 偶膮dania zawieraj膮cego 鈥╮eklamacj臋 ustosunkuje si臋 do reklamacji Towaru lub reklamacji 鈥╳i膮zanej z realizacj膮 Umowy sprzeda偶y zg艂oszonej przez Klienta.鈥

7. Klient mo偶e zg艂osi膰 Sprzedawcy reklamacj臋 w zwi膮zku z korzystaniem z us艂ug nieodp艂atnych 艣wiadczonych drog膮 elektroniczn膮 przez Sprzedawc臋. Reklamacja mo偶e by膰 z艂o偶ona w formie elektronicznej i przes艂ana na adres info@reklamat.pl. W zg艂oszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrze膰 opis zaistnia艂ego problemu. Sprzedawca niezw艂ocznie, lecz nie p贸藕niej ni偶 w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.

搂 8. Odst膮pienie od umowy sprzeda偶y

1. Klient b臋d膮cy Konsumentem, kt贸ry zawar艂 Umow臋 sprzeda偶y, mo偶e w terminie 14 dni odst膮pi膰 od niej bez podawania przyczyny.

2. Bieg terminu na odst膮pienie od Umowy sprzeda偶y rozpoczyna si臋 od chwili obj臋cia Towaru w posiadanie przez Klienta.Klient mo偶e odst膮pi膰 od Umowy sprzeda偶y sk艂adaj膮c Sprzedawcy o艣wiadczenie o odst膮pieniu. O艣wiadczenie mo偶na z艂o偶y膰 na formularzu, kt贸rego wz贸r zosta艂 zamieszczony przez Sprzedawc臋 na Stronie Internetowej Sklepu pod adresem: Formularz odst膮pienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy wys艂anie o艣wiadczenia przed jego up艂ywem.

3. W przypadku odst膮pienia od Umowy sprzeda偶y, jest ona uwa偶ana za niezawart膮.鈥

4. Je艣li Klient z艂o偶y艂 o艣wiadczenie o odst膮pieniu od Umowy sprzeda偶y zanim Sprzedawca przyj膮艂 jego ofert臋, oferta przestaje wi膮za膰.鈥

5. Sprzedawca ma obowi膮zek niezw艂ocznie, nie p贸藕niej ni偶 w terminie 14 dni od dnia otrzymania o艣wiadczenia Klienta o odst膮pieniu od Umowy sprzeda偶y, zwr贸ci膰 mu wszystkie dokonane przez niego p艂atno艣ci, w tym koszt Dostawy. Sprzedawca mo偶e wstrzyma膰 si臋 ze zwrotem p艂atno艣ci otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odes艂ania Towaru, w zale偶no艣ci od tego, kt贸re zdarzenie nast膮pi wcze艣niej.

6. Je偶eli Klient korzystaj膮cy z prawa do odst膮pienia wybra艂 spos贸b dostarczenia Towaru inny ni偶 najta艅szy zwyk艂y spos贸b Dostawy oferowany przez Sprzedawc臋, Sprzedawca nie jest zobowi膮zany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych koszt贸w.

7. Klient ma obowi膮zek zwr贸ci膰 Towar Sprzedawcy niezw艂ocznie, jednak nie p贸藕niej ni偶 w terminie 14 dni od dnia, w kt贸rym odst膮pi艂 od Umowy sprzeda偶y. Do zachowania terminu wystarczy odes艂anie towaru na adres Sprzedawcy przed up艂ywem tego terminu.

8. W wypadku odst膮pienia Klient ponosi tylko bezpo艣rednie koszty zwrotu Towaru.

9. Je艣li ze wzgl臋du na sw贸j charakter Towar nie mo偶e zosta膰 w zwyk艂ym trybie odes艂any poczt膮, Sprzedawca informuje Klienta o kosztach zwrotu rzeczy na Stronie Internetowej Sklepu.

10. Klient ponosi odpowiedzialno艣膰 za zmniejszenie warto艣ci Towaru b臋d膮ce wynikiem korzystania z niego w spos贸b wykraczaj膮cy poza spos贸b konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

11. Sprzedawca dokonuje zwrotu p艂atno艣ci przy u偶yciu takiego samego sposobu zap艂aty, jakiego u偶y艂 Klient, chyba, 偶e Klient wyra藕nie zgodzi艂 si臋 na inny spos贸b zwrotu, kt贸ry nie wi膮偶e si臋 dla niego z 偶adnymi kosztami.

搂 9. Reklamacje i zwroty

Wszystkie towary dost臋pne w Sklepie s膮 oryginalne, obj臋te gwarancj膮 producenta oraz s膮 fabrycznie nowe.

1. Do ka偶dego zwrotu lub reklamacji Klient za艂膮cza wype艂niony Formularz reklamacji/zwrotu i odsy艂a wraz z zakupionym Towarem na adres wskazany w formularzu.

2. W celu dodatkowych ustale艅 Klient mo偶e skontaktowa膰 si臋 ze Sklepem za po艣rednictwem poczty mailowej Sklepu lub telefonicznie 730-750-776. Obs艂uga telefoniczna odbywa si臋 w godzinach 9:00-16:00 (dotyczy dni roboczych).

搂 10. Us艂ugi nieodp艂atne

1. Sprzedawca 艣wiadczy na rzecz Klient贸w, drog膮 elektroniczn膮 us艂ugi nieodp艂atne:

a) Formularz kontaktowy;
鈥╞) Newsletter;鈥
c) Prowadzenie Konta Klienta.

2. Us艂ugi wskazane w 搂10 ust. 1 powy偶ej 艣wiadczone s膮 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dob臋.鈥

3. Sprzedawca zastrzega sobie mo偶liwo艣膰 wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dost臋pu do wybranych wymienionych us艂ug, o czym poinformuje Klient贸w w spos贸b w艂a艣ciwy dla zmiany Regulaminu.

4. Us艂uga Formularz kontaktowy polega na wys艂aniu za pomoc膮 formularza umieszczonego na Stronie Internetowej Sklepu wiadomo艣ci do Sprzedawcy.

5. Rezygnacja z us艂ugi nieodp艂atnej Formularz kontaktowy, mo偶liwa jest w ka偶dej chwili i polega na zaprzestaniu wysy艂ania zapyta艅 do Sprzedawcy.

6. Z us艂ugi Newsletter mo偶e skorzysta膰 ka偶dy Klient, kt贸ry wprowadzi sw贸j adres poczty elektronicznej, wykorzystuj膮c w tym celu formularz rejestracyjny udost臋pniony przez Sprzedawc臋 na Stronie Internetowej Sklepu. Po przes艂aniu wype艂nionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezw艂ocznie, drog膮 elektroniczn膮 na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie przez Sprzedawc臋. Z t膮 chwil膮 zawarta zostaje umowa o 艣wiadczenie drog膮 elektroniczn膮 us艂ugi Newsletter. Klient mo偶e dodatkowo podczas Rejestracji zaznaczy膰 odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym w celu subskrypcji Newsletter.

7. Us艂uga Newsletter polega na przesy艂aniu przez Sprzedawc臋, na adres poczty elektronicznej, wiadomo艣ci w formie elektronicznej zawieraj膮cej informacje o nowych produktach lub us艂ugach w ofercie Sprzedawcy. Newsletter przesy艂any jest przez Sprzedawc臋 do wszystkich Klient贸w, kt贸rzy dokonali subskrypcji.

8. Ka偶dy Newsletter kierowany do danych Klient贸w zawiera, 鈥 szczeg贸lno艣ci: informacj臋 o nadawcy, wype艂nione pole 鈥瀟emat鈥, okre艣laj膮ce tre艣膰 przesy艂ki oraz informacj臋 o mo偶liwo艣ci i sposobie rezygnacji z us艂ugi nieodp艂atnej Newsletter.

9. Klient mo偶e w ka偶dej chwili zrezygnowa膰 z otrzymywania Newsletter鈥檃 przez wypisanie si臋 z subskrypcji za po艣rednictwem odno艣nika zamieszczonego w ka偶dej wiadomo艣ci elektronicznej wys艂anej w ramach us艂ugi Newsletter lub za po艣rednictwem aktywacji odpowiedniego pola w Koncie Klienta.鈥

10. Us艂uga Prowadzenie Konta Klienta dost臋pna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udost臋pnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach Strony Internetowej Sklepu, umo偶liwiaj膮cego Klientowi modyfikacje danych, kt贸re poda艂 podczas Rejestracji, jak te偶 艣ledzenia stanu realizacji zam贸wie艅, jak te偶 historii zam贸wie艅 ju偶 zrealizowanych.

11. Klient, kt贸ry dokona艂 Rejestracji mo偶e zg艂osi膰 偶膮danie usuni臋cia Konta Klienta Sprzedawcy, przy czym w przypadku zg艂oszenia 偶膮dania usuni臋cia Konta Klienta przez Sprzedawc臋, mo偶e ono zosta膰 usuni臋te do 14 dni od zg艂oszenia 偶膮dania.

12. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dost臋pu do Konta Klienta i us艂ug nieodp艂atnych, w przypadku dzia艂ania przez Klienta na szkod臋 Sprzedawcy lub innych Klient贸w, naruszenia przez Klienta przepis贸w prawa lub postanowie艅 Regulaminu, a tak偶e, gdy zablokowanie dost臋pu do Konta Klienta i us艂ug nieodp艂atnych jest uzasadnione wzgl臋dami bezpiecze艅stwa – w szczeg贸lno艣ci: prze艂amywaniem przez Klienta zabezpiecze艅 Strony Internetowej Sklepu lub inne dzia艂ania hakerskie. Zablokowanie dost臋pu do Konta Klienta i us艂ug nieodp艂atnych z wymienionych przyczyn trwa przez 鈥╧res niezb臋dny do rozwi膮zania kwestii stanowi膮cej podstaw臋 zablokowania dost臋pu do Konta Klienta i us艂ug nieodp艂atnych. Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dost臋pu do Konta Klienta i us艂ug nieodp艂atnych drog膮 elektroniczn膮 na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

搂 11. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Klient贸w przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w ramach Rejestracji, sk艂adania zam贸wienia jednorazowego oraz w ramach 艣wiadczenia przez Sprzedawc臋 us艂ug drog膮 elektroniczn膮 lub w ramach innych okoliczno艣ci okre艣lonych w Regulaminie, jest Sprzedawca.

2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klient贸w w celu realizacji zam贸wie艅, 艣wiadczenia przez Sprzedawc臋 us艂ug drog膮 elektroniczn膮 oraz innych cel贸w okre艣lonych w Regulaminie. Dane s膮 przetwarzane wy艂膮cznie na podstawie przepis贸w prawa lub zgody wyra偶onej przez Klienta.鈥

3. Zbi贸r danych osobowych przekazanych Sprzedawcy zg艂aszany jest przez Sprzedawc臋 Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.

4. Klient przekazuje swoje dane osobowe Sprzedawcy dobrowolnie, z tym jednak zastrze偶eniem, 偶e niepodanie okre艣lonych danych w procesie Rejestracji uniemo偶liwia Rejestracj臋 i za艂o偶enie Konta Klienta oraz uniemo偶liwia z艂o偶enie i realizacj臋 zam贸wienia Klienta, w przypadku sk艂adania zam贸wienia bez Rejestracji Konta Klienta.鈥

5. Ka偶dy kto przeka偶e Sprzedawcy swoje dane osobowe, ma prawo dost臋pu do ich tre艣ci oraz do ich poprawiania.鈥

6. Sprzedawca zapewnia mo偶liwo艣膰 usuni臋cia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczeg贸lno艣ci w przypadku usuni臋cia Konta Klienta. Sprzedawca mo偶e odm贸wi膰 usuni臋cia danych osobowych, je偶eli Klient nie uregulowa艂 wszystkich nale偶no艣ci wobec Sprzedawcy lub naruszy艂 obowi膮zuj膮ce przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezb臋dne do wyja艣nienia tych okoliczno艣ci i ustalenia odpowiedzialno艣ci Klienta.

7. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dok艂ada wszelkich stara艅 w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dost臋pem lub wykorzystaniem.鈥

8. Sprzedawca przekazuje dane osobowe Klienta Dostawcy w zakresie niezb臋dnym do realizacji Dostawy.

9. W przypadku, gdy Klient wybierze p艂atno艣膰 poprzez system DotPay S.A, jego dane osobowe s膮 przekazywane w zakresie niezb臋dnym dla realizacji p艂atno艣ci sp贸艂ce DotPay S.A. z siedzib膮 w Krakowie(ul. Wielicka 72, 30-552 Krak贸w), NIP 6342661860, REGON 240770255, wpisana do rejestru przedsi臋biorc贸w pod numerem KRS0000296790, prowadzonego przez S膮d Rejonowy Krak贸w-艢r贸dmie艣cie w Krakowie, Wydzia艂 XI.


搂 12. Rozwi膮zanie umowy ( nie dotyczy umowy sprzeda偶y)

1. Zar贸wno Klient, jak i Sprzedawca mog膮 rozwi膮za膰 umow臋 o 艣wiadczenie us艂ug drog膮 elektroniczn膮 w ka偶dym czasie i bez podania przyczyn, z zastrze偶eniem zachowania praw nabytych przez drug膮 stron臋 przed rozwi膮zaniem ww. umowy oraz postanowie艅 poni偶ej.

鈥2. Klient, kt贸ry dokona艂 Rejestracji rozwi膮zuje umow臋 o 艣wiadczenie us艂ug drog膮 elektroniczn膮, poprzez wys艂anie do Sprzedawcy stosownego o艣wiadczenia woli, przy u偶yciu dowolnego 艣rodka komunikacji na odleg艂o艣膰, umo偶liwiaj膮cego zapoznanie si臋 Sprzedawcy z o艣wiadczeniem woli Klienta.

鈥3. Sprzedawca wypowiada umow臋 o 艣wiadczenie us艂ug drog膮 elektroniczn膮 poprzez wys艂anie do Klienta stosownego o艣wiadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji.搂13. Postanowienia ko艅cowe

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialno艣膰 z tytu艂u niewykonania lub nienale偶ytego wykonania umowy, lecz w przypadku um贸w zawieranych z Klientami b臋d膮cymi Przedsi臋biorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialno艣膰 tylko w przypadku umy艣lnego wyrz膮dzenia szkody i w granicach rzeczywi艣cie poniesionych strat przez Klienta b臋d膮cego Przedsi臋biorc膮.

2. Tre艣膰 niniejszego Regulaminu mo偶e zosta膰 utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na no艣niku lub pobranie w ka偶dej chwili ze Strony Internetowej Sklepu.

3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzeda偶y, strony b臋d膮 d膮偶y艂y do rozwi膮zania sprawy polubownie. Prawem w艂a艣ciwym dla rozstrzygania wszelkich spor贸w powsta艂ych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

4. Ka偶dy Klient mo偶e skorzysta膰 z pozas膮dowych sposob贸w rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze艅. W tym zakresie mo偶liwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji. Listy sta艂ych mediator贸w oraz istniej膮cych o艣rodkach mediacyjnych przekazywane s膮 i udost臋pniane przez Prezes贸w w艂a艣ciwych S膮d贸w Okr臋gowych.

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.
鈥 Wszystkie zam贸wienia przyj臋te przez Sprzedawc臋 do realizacji przed dniem wej艣cia w 偶ycie nowego Regulaminu s膮 realizowane na podstawie Regulaminu, kt贸ry obowi膮zywa艂 w dniu sk艂adania zam贸wienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w 偶ycie w terminie 7 dni od opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu. Sprzedawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wej艣ciem w 偶ycie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomoc膮 wiadomo艣ci przes艂anej drog膮 elektroniczn膮 zawieraj膮cej odno艣nik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej tre艣ci Regulaminu obowi膮zany jest zawiadomi膰 o tym fakcie Sprzedawc臋, co skutkuje rozwi膮zaniem umowy zgodnie z postanowieniami 搂12.

6. Regulamin wchodzi w 偶ycie z dniem 15 Luty 2016 r.